Bonus Heziketa

HOBARI-PROZESUA DEN?

Gure ikastaroak % 100 dira kontuagatiko langileentzako bonificables-a besterena, hots, kostu gehigarririk gabeko enpresaren langileek egin ditzaketela langilearentzat ez enpresariarentzat.

Enpresa guztiek Gizarte-Segurantzarako hileroko kantitatea ordaintzen dute nahitaez hilero lanbide-heziketa-kontzeptuan. Kantitate hori, kreditu hezigarria izena emanda, urtero eskura jartzen da enpresen bere langileek (kosturik gabe) hobaria emandako ikastaroak egin ahal ditzatela.

KREDITU HEZIGARRIA EZ BADA APROBETXATZEN GERTATZEN DELA?

Enpresa bat ez bada aprobetxatzen hobaria emandako ikastaroak eta, beraz, kreditu hezigarria egiteko bere eskubidea ez da eduki urte bakoitzeko abenduaren 31ra, urte horretarako esleituta duen kantitatea betiko galtzen da (hots, ez da metagarria).

Beraz, enpresa batek ez badu inbertitzen bere kreditu hezigarria diru hori “botatzen” ari da, Gizarte-Segurantza kosturik gabeko heziketarako bere eskubideagatik ordaintzen duenez gero, baina ez du aprobetxatzen.

IZAPIDERIK EGIN behar DUGU ALA EZER ORDAINDU ?

Zentroan Estudios Mikeldi arduratzen gara organismo publiko hobaria emandako ikastaroen errealizazioa maximoan emateko (Enpleguko Heziketarako Hiruko Fundazioa) hobaria emandako heziketako sistemaren arduradunaren aurreko izapide guztietako. Honek baimentzen du kalitate heziketa, kosturik ez bere enpresetarako zailtasunik gabe, langileei eskaintzea.

Inola ere ikasleak ez du ordaindu behar ezer bere enpresa ikastaroaren zenbatekoa ordaindu behar diguna denez gero. Gainera, du hobariaren aplikazioa automatikoa dela (ez da eskatu behar onespena edo ezta ere batere antzeko organismo publikoaren aldetik ematerik) baldin eta enpresak heziketa libreko kreditua badu abantaila.

HOBARIA EMANDAKO ZENBAT IKASTARO EGIN DITZAKEGU?

Enpresa guztiek (barne langile soilik 1ekoek) dute urteroko 420 euroko minimoa izatekotan hobaria emandako heziketarako bermatuta.

Hainbat ikastaro egin nahi baditu urte berean, bere kreditu librea kalkulatzea beharrezkoa da. Hartarako gurekin harremanetan jar daiteke eta kalkuluarekin lagunduko dugu edo Hiruko Fundazioko simulagailu ofiziala zuzenki erabiltzea: http://empresas.fundaciontripartita.org/app/sim_credito.aspx

ZER BALDINTZA BETE behar DIRA HOBARIAK EMAN AHAL IZATEKO?

Hobaria emandako ikastaroa egin ahal izateko bete behar diren oinarrizko baldintzak dira:

 • Ikasleak langilea izan behar du besteren kontura jardunekoa.
 • Langabeek, autonomoek eta funtzionarioek ezin izango dute ikastaroen hobaria lortzeko aukera izan.
 • Enpresak ordainketaren jakinaren gainean egon behar du Gizarte-Segurantzarekin eta Zerga Agentziarekin.
 • Ikasleak ikastaroaren % 75 osatu behar du gutxienez eta azkeneko ebaluazioko galdeketa, ikastarorako jarritako amaitze data baino lehen, igorri.
 • Enpresak halako informazio bat (hurrengo atalean zehaztuta) igorri behar digu guk beharrezko izapideak egin ditzagula hobarirako.

DOKUMENTAZIORIK EMAN behar DELA?

Enpresa guztiak sar daitezela era errazean eta arazorik gabe hobaria emandako heziketara ematea, Zentroan Mikeldi Ikerketak egiten dugu doan eskatzen diguten enpresetarako Hiruko Fundazioaren aurreko izapide guztiak.

Horregatik, enpresak izapideak bere kontura egin nahi izan ezean, igorri behar izango digute:

 1. Elkarte-Hitzarmenari (beteta eta sinatuta) Atxikitzeko Dokumentua, beharrezko guk izapide egokiak egin ahal ditzagula Hiruko Fundazioaren aurrean. Dokumentua deskarga dezake: https://www.mikeldi.com/adhesiontripartitamikeldi.doc
 2. Ikaslearen datu beteak, izen-emate-fitxa (ikasle bat baino gehiago matrikulatzea desiratzen bada, nahikoa da hainbat aldi ikasle bakoitzaren datuekin formulario bera bidaltzea ) deitutako hurrengo formularioa betez: https://www.mikeldi.com/inscripciontripartitamikeldi.docBi dokumentuak rsancho@mikeldi.com-etarako helbide elektronikoagatik, matrikulazioko bizkortasun handiagorako eta ikastaroaren hasierarako, bidali behar izango dira (geroago Atxikimendu-Dokumentuko jatorrizkoa postagatik bidali behar izango da: Mikeldi  kerketak, C/ Autonomia, erdiratzen ditut 62 – 48012 Bilbo).Datxekion jatorrizko Hitzarmena hurrengoa da: https://www.mikeldi.com/conveniotripartitamikeldi.pdf

NOLA DA HEZIKETAKO ETA HOBARIKO PROZESUA?

IKASTAROAREN HASIERA

Behin dokumentazio guztia jaso dezagun eta taldea eratzeko parte-hartzaileetako kopuru txikiena izan dezagun, ekingo zaio inskribatutako guztietara baita ere ikastaroaren hasieraren Hiruko Fundaziorako komunikazioa burutzera ikastaroa egiaztatzeari.

Orain ekin behar izango zaio ikastaroaren zenbatekoaren ordainketari gure banku-kontuan, zein halako efektura hornituko dugun.

Ordainketaren harrerari, bidaliko zaizkio ikasleari zeinetan zehar ikastaroa ematen den lineako plataformarako sarbideko datuak baita ere

beste ikastaroa egiteko beharrezko edozein dokumentazio.

 

IKASTAROAREN GARAPENA

Ikasleak ikastaroa bukatu behar izango du bere hobariari ekin ahal izateko aurrez finkatutako epean.

Indarreko araudian (TAS/2307/2007 Ordena) hobaria emandako ikastaroetako mota honetarako ezarritakoarekin ados, ikastaroaren % 75 gutxienez (ikastaroak sartzen dituen galdeketen % 75 onartuz) ezarritako epean ez bada osatzen, ikastaroa ezin izango da hobaria eman. Kasu honetan, enpresa prozesu guztiko kostaldeak, baita ere materialak ordaintzera behartuta egongo litzateke.

 

IKASTAROAREN AMAITZEA ETA HOBARIAREN APLIKAZIOA

Behin ikasleak ikastaroa bukatu duenez gero, honek balioespen-galdeketa eta Hiruko Fundazioak eskatutako kalitatea osatu behar ditu. Une

horretan, ikastaroaren amaitzea aipaturiko organismora komunikatzen da eta ikastaroari buruzko diploma ikasleari bidaltzen da.

Haren ondoren, enpresak ondorioa eman ahal izango du (jada orainean aipatutako baldintzekin dokumentatzen dut) bukatutako zenbateko

ikastaroagatiko Gizarte-Segurantzagatiko bere hurrengo ordainketan.

Behin ikastaroa bukatuta instrukzio zehatzak igorriko ditugu hobaria eman ahal dezatela (ez du inongo zailtasunik, zer laukitan hura esaten

jakitea bezala hain erraza da).

Nolanahi ere, desiratzen badute jada kontsultatzen ari daitezke berezko.

Hiruko Fundazioak sortu dituen dokumentu esplikatiboak: https://www.mikeldi.com/guiaparagestorias.pdf

 

ENPRESA BATZUETARAKO BALDINTZA BEREZIAK

Joan den urtean zeharreko bere enpresaren plantilla ertaina 9 langile baino gehiagokoa bazen, hobaria emandako ikastaroez gabetutako

kofinantzaketako ehunekoa eskatzen da.

Kofinantzaketa pribatua, enpresak ikastaroko kostuko partea onar dezala zuzenki edo zeharka beharra baino gehiago ez dena, bi formako aplika daiteke:

 1. Eginez, aukerarik ohikoena, ikastarotik abiatzen da ordutegi laboralean, ikaslearen aipaturiko orduetako kostu laborala

kofinantzaketa-kontzeptuan egoztea baimentzen duen. Ordutegi laboralean egiteko orduetako kopurua kostu laboralaren mendean

egongo da/ikaslearen eta eskatutako kofinantzaketa-ehunekoko ordua.

 

 1. Eskatutako kofinantzaketa.

Lehen aukerak ez du inongo kostu estrarik ekartzen enpresarako, bai bigarrenak enpresak ikastaroko kostuko parteari aurre egiten bukatzen

diola ekartzen du berriz, Gizarte-Segurantzagatiko bere hurrengo ordainketaren ehuneko hori hobaria ez ematerakoan.

Eskatutako kofinantzaketa-ehunekoak % 0etako dira eta guzti 9 langileko, 10 eta 49 bitarteko langileko enpresetarako % 10etako, 50en eta 249 langileren arteko % 20tako eta enpresetarako % 40tako aurreko urtean zeharreko plantilla ertainarekiko enpresetarako plantilla ertainarekin 250etako edo langile gehiagoko aurreko urtean.

Requisitos especiales para ciertas empresas

Si la plantilla media de su empresa durante el pasado año era superior a 9 trabajadores, se exige un porcentaje de cofinanciación privada de los cursos bonificados.

La cofinanciación privada, que no es más que la obligación de que la empresa asuma directa o indirectamente parte del coste del curso, se puede aplicar de dos formas.

 1. La opción más habitual, realizando parte del curso en horario laboral, lo que permite imputar el coste laboral de dichas horas del alumno en concepto de cofinanciación.
  El número de horas a realizar en horario laboral dependerá del coste laboral/hora del alumno y del porcentaje de cofinanciación exigido.
 2. Cofinanciación exigida.
  La primera opción no supone ningún coste extra para la empresa, mientras que la segunda sí supone que la empresa acaba afrontando parte del coste del curso, al no bonificarse ese porcentaje de su siguiente pago a la Seguridad Social.
  Los porcentajes de cofinanciación exigidos son del 0% para empresas con plantilla media durante el año anterior de hasta 9 trabajadores, del 10% para empresas de entre 10 y 49 trabajadores, del 20% entre 50 y 249 trabajadores y del 40% para empresas con una plantilla media el año anterior de 250 o más trabajadores.