Kalitateko eta Ingurumeneko Kudeaketa Politika

Mikeldi-ko misioaren arabera, Kalitateko eta Ingurumeneko Politikak nagusi objektibo bezala ditu bezeroarekin eta beste parte interesatu batzuekin asetzea, baita ere ingurune-hobekuntza eta enpresa liderra izan dadila bere sektorean lortzeko helburuak eta enpresaren berezko interesak lortzea.

Honengatik guztiagatik, Zuzendaritzak giza baliabideez dohatzeko konpromisoa hartzen du, tekniko eta ekonomiko beharrezkoak:

  • Behin heziketa bukatuta arren bere segimendu laboralean ekarriz gure bezero/ikasleak beharrak, akzio hezigarri eraginkorreko errealizazioaren bitartez eta arrakastaren bermeekin, era eraginkorrean asetzea.
  • Ingurune-legeria aplikagarria, bere jardueretatik, produktuetatik edo zerbitzuetatik ondorioztatutako legezko edozein baldintza bezala horrela, edo antolaketak izenpetzen dituen beste baldintza batzuk betetzea.
  • Bere jarduera garatu ahal dezatela errespetu handienarekin inguruneagatik beharrezko ezaguerak emanez, pertsonalaren ingurumen-Etengabeko Prestakuntza egitea.
  • Ingurumenaren kalitatearen hobekuntza jarraitua lortzen saiatuz, ezaguera tekniko eta zientifikoak bere zerbitzuen prestazioko ingurumen-inpaktuaren minimizaziorako ematea.
  • Bere birziklatzea, errekuperazioa eta berrerabilpena maximizatuz, hondar-ekoizpena txikiagotzeko praktika onak bultzatzea.
  • Publikoa oro har gehiago arduratzen duten alderdiekiko gure ingurumen-konpromisoa komunikatzeko kalitateko eta bezero, hornitzaileekin, azpikontratistekin, administrazioarekin eta hiritarrekin ingurumeneko politika oro har hedatzea.
  • Kalitate eta ingurumen helburuak urtero definitzea, finkatutakoak betetzea analizatzea eta egokitzea eta Kudeaketa Osoko Sistemaren eraginkortasuna ikuskatzea.
  • Kalitateko eta Ingurumeneko Kudeaketa Sistemaren betetzea etengabe hobetzea.
  • Heztea eta hobekuntzan parte har dezala aktiboki pertsonala berekin ekartzea.

Mikeldi Ikasketa Zentroko Zuzendaritzak ziurtatuko du bere langile guztiek Kalitateko eta Ingurumeneko bere Politika ezagut dezatela eta esanera egon dadila publikoaren oro har politika hau gauza dadila eta eguneratuta egon dadila bermatzeko.

Azken amaiera da kalitate-heziketa-ikasketa zerbitzua lortuko dutela batera bermea Mikeldi-ko ikasleei eskaintzea ingurumenarekin begirunetsua baino.

2019ko uztailaren 26ra, Bilbon

Eva Colín del Escobal

Zuzendaria

“Mikeldi Ikastetxeak, bere ingurune-konpromisoa ezagututa, berotegi-efektua gas murriztapena eta bere hornitzaileen ingurune-egiaztapena balioesten ditu positiboki eta, halaber, informatzen dugu gure hornitzaileen kontrola egiten dela kalitatea bezala alderdietako modu jarraituko, zerbitzuko, epeko eta prezioko.”